1%

Úvodné privítanie
Naši hypotekárni špecialisti sú odborne vyškolení a pripravení poskytnúť aj Vám kvalitný, bezplatný hypotekárny servis. Ich úlohou je obhajovať Vás na hypotekárnom trhu voči bankám, nájsť pre Vás najideálnejšie riešenie.

17%

Prvý kontakt
Na prvom stretnutí posúdime Vaše potreby a rozanalyzujeme investičný zámer. Získate prehľad o všetkých bankách, aktuálnych akciách a úrokových sadzbách, či samotných poplatkoch.

33%

Stretnutie zrealizované
Momentálne komunikujeme so všetkými bankami a hľadáme pre Vás najideálnejšie riešenie podľa Vašich potrieb a požiadaviek. Na základe vypracovaných ponúk Vám odporučíme konkrétnu banku a skompletizujeme všetky potrebné doklady k žiadosti o úver.

50%

Podané v banke
Skompletizované podklady so žiadosťou o úver sme za Vás v čo najkratšom čase doručili na príslušnú pobočku vybranej banky. Celý proces schvaľovania Vášho úveru dosledujeme v banke a následne Vám oznámime informáciu o konkrétnych podmienkach Vášho schváleného úveru.

66%

Schválený úver
Výborne, Váš úver je úspešne schválený! Teraz za Vás dohodneme vami vybraný termín na podpis úverových a záložných zmlúv v banke. Na tomto stretnutí v banke Vás môžeme sprevádzať.

83%

Podpísaný úver
K čerpaniu Vašej hypotéky potrebujete mať poistenú zakladanú nehnuteľnosť a poistnú sumu vinkulovanú v prospech banky. Na stretnutí Vám pomôžeme vybrať najvhodnejšie poistenie nehnuteľnosti a priamo u nás Vám potvrdíme vinkuláciu.

100%

Čerpaný úver
Gratulujeme! Vašu hypotéku ste vyčerpali a my Vám držíme palce k jej pravidelnému splácaniu. 🙂
Je pre nás samozrejmosťou, že aj po vyčerpaní Vašej hypotéky Vám v prípade akýchkoľvek otázok zostávame k dispozícii.